Facebook Twitter Pinterest email tisk

Výduť na mozku - prevence aneurysmatu a disekce

Prevence aneurysmatu a disekce

Z hlediska genetického není stran prevence mnoho co dělat. Je dobré upozornit lékaře na výskyt daného onemocnění v rodině, aby byla včas zahájena léčba a nastavena taková preventivní opatření, aby byla cévní stěna co nejvíce chráněna před nepříznivými vlivy. Jimi je myšlen například vysoký krevní tlak, vzniklý i nárazově, třeba při větší fyzické námaze nebo při sportu. Dále je třeba držet hladinu krevních tuků v normě. Je zapotřebí si uvědomit, že cévní stěna je již poškozena, bez vlastního přičinění, a je třeba se snažit, aby nebyla poškozena ještě více. Prevence aterosklerotických změn v cévní stěně je jasná. Jednoznačný vliv má kouření, takže toho se rozhodně vyvarovat. Dále vysoký krevní tlak, který může souviset mimo jiné i se špatným životním stylem, velkým množstvím stresu nebo s netrénovaným organismem. Obezita a vysoké množství lipidů (tuků) v krevní plazmě je dalším možným tvůrcem aterosklerózy. Obecně prevence proti ukládání tukových plátů v cévách vyžaduje celkovou změnu životního stylu, zahrnující změnu životosprávy a zařazení dostatečného množství pohybu do běžného života. Tím není myšleno jen cvičení, ale každodenní pohyb, i v podobě delší chůze a podobně. Prostě cokoliv, co zdravě „rozproudí“ krevní řečiště.

Zdroj: Výduť na mozku
Zveřejněno: 14.11.2013