Facebook Twitter Pinterest email tisk

Co je pásový opar - pásový opar v těhotenství

Pásový opar v těhotenství

Pokud těhotná žena v dětství neštovice prodělala, neměla by znovu onemocnět.

V případě onemocnění v rané fázi těhotenství se udává výskyt vrozených vývojových vad u plodu asi ve 2 %. Kolem porodu pak může dojít ke generalizované infekci u novorozence planými neštovicemi.

Pokud si těhotná žena není jistá, že prodělala plané neštovice, či proti nim nebyla očkovaná, ani nezná výsledek vyšetření hladiny specifických protilátek proti planým neštovicím ve své krvi, pak by měla v případě kontaktu s onemocněním planými neštovicemi vyhledat svého gynekologa, respektive porodníka, a postupovat v souladu s jejich doporučením (podle jejich zvážení závažnosti situace).

V případě kontaktu s pásovým oparem je přenos méně pravděpodobný a riziko pro neimunní těhotnou ženu je mnohonásobně menší. Obecně se těhotným ženám doporučuje se čerstvému pásovému oparu raději vyhnout, nicméně náhodný kontakt není nijak zvlášť nebezpečný.

Zdroj: Co je pásový opar
Zveřejněno: 23.4.2015SiteMAP