Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

První pomoc – masáž srdce - nepřímá srdeční masáž

Nepřímá srdeční masáž

Nepřímou masáž srdce provádějte, jen pokud jste se opravdu přesvědčili, že srdce postiženého skutečně nepracuje. Je-li pulz hmatný, není srdeční masáž nutná a aplikujte pouze umělé dýchání.Postup

  1. Klekněte si vedle postiženého, položte ruce na hrudní kost tak, abyste měli ramena přímo nad jeho hrudníkem.
  2. Ukazovákem a prostředníkem nahmatejte tlakové místo – bod, kde se žebra připojují k hrudní kosti. Dva prsty nad tímto místem položte zápěstní hranu dlaně rovnoběžně s hrudní kostí. Přiložte na ni druhou ruku a prsty obou rukou spojte a nadzdvihněte tak, aby se tlakového místa dotýkalo jen zápěstí spodní ruky. Ruce udržujte napjaté, neohýbejte je v loktech.
  3. Stlačte hrudník tak, aby hrudní kost klesla asi o 4–5 centimetrů.
  4. Uvolněte tlak, aby se hrudník zdvihl, ruce ale nechte na místě.
  5. Stlačení opakujte 15x (počítejte jedna a dva a tři a čtyři atd.).
  6. Masáž srdce střídejte s umělým dýcháním (30x stlačit hrudník, pak následují dva vdechy). Opakujte 4x, pak zkontrolujte pulz. Jakmile nahmatáte pulz, přerušte srdeční masáž a pokračujte pouze v umělém dýchání tak dlouho, dokud se neobnoví spontánní dýchání postiženého.

Zdroj: První pomoc – masáž srdce
Zveřejněno: 13.5.2014SiteMAP