Facebook Twitter Pinterest email tisk

Maniodeprese - maniodepresivní psychóza a dědičnost

Maniodepresivní psychóza a dědičnost

Maniodepresivní psychóza patří mezi psychické poruchy, u kterých je obecně známo, že jejich výskyt v rodině může být dědičný, to znamená, že je vázaný na geny. Avšak je nutné si uvědomit, že člověk dědí pouze vlohy k určitému onemocnění, nedědí onemocnění samotné. Riziko se zvyšuje s bližším příbuzenským vztahem. Riziko také roste s vyšším počtem příbuzných, kteří trpí maniodepresivní poruchou nebo depresemi.

Zdroj: Maniodeprese
Zveřejněno: 19.11.2014